Màn hình hiển thị thông tin
Nhà sản xuất: Daisy

Mã sản phẩm: ManHinhHienThi

Tình trạng: Còn hàng

Là màn hình giúp khách mua hàng có thể quan sát được thong tin về các sản phẩm (tên, giá, số lượng..) khi thu ngân tính tiền. Tùy chọn với thiết bị có 1 hoặc 2 màn hình.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU